BazenMonitor

Vybavení bazénu umožňuje zapínání/vypínání čerpadla filtrační jednotky
a zapínání/vypínání ohřevu pomocí tepelného čerpadla. Ovládat tato zařízení
lze buď ručně pomocí tlačítek start/stop a nebo dálkově prostřednictvím webové aplikace.

Zařízení bazénu řídí speciální PLC a jednodeskový počítač Raspberry Pi3. PLC obsluhuje tlačítka
ručního ovládání a zapíná/vypíná čerpadlo filtru a tepelné čerpadlo. Počítač Raspberry Pi3
je s PLC propojen pomocí USB/sériového portu a monitoruje stav PLC a předává mu povely z webového
rozhraní s dále snímá tlak vody za čerpadlem a proudový odběr čerpadla filtrace. Snímá také teploty
vody před a za tepelným čerpadlem a teploty vody u hladiny a u dna bazénu. Všechny tyto hodnoty
jsou předávány webovému serveru a opačným směrem jsou ze serveru předávány povely dálkového ovládání.

Dálkové ovládání z webového rozhraní je podmíněno zadáním hesla. Platné heslo umožní
zapínání/ vypínání čerpadla filtru a zapínání/vypínání tepelného čerpadla (topení).

Platnost hesla je omezena časem ( 1 hodina ). Bez hesla nebo po vypršení jeho platnosti
je pouze zobrazován stav PLC, teploty a tlak vody a proudový odběr čerpadla fitru.


Zadejte heslo !


Ovládání zakázáno !