Ceny energií v poslední době raketově stoupají a proto je dobré mít pohodlný přehled o okamžité a denní spotřebě. Fakturační elektroměr mám daleko a v uzavřené skříni. Proto jsem instaloval podružný elektroměr na přívod do bytu.
Dnes vyráběné elektronické elektroměry měří kromě celkově spotřebované činné energie (kWh) řadu dalších parametrů. Například napětí jednotlivých fází, dále činné, jalové a zdánlivé výkony ve fázích, stejně tak proudy, kmitočet,
cos fí atd. Kromě toho bývají vybaveny bezpotenciálovým impulsním spínačem, který vytvoří impuls např. za každou spotřebovanou Wh (1000 imp/kWh). Dále jsou tyto přístroje vybaveny komunikační linkou RS485 a protokolem MODBUS.
Připojil jsem elektroměr OR-WE 516 přes převodník RS485/UART k Raspberry Pi3, které je začleněno do domácí sítě. To umožňuje předávat hodnoty vyčtené z elektroměru na webový server a ukládat data na síťový disk.
Program pro komunikaci Raspberry s elektroměrem prostřednictvím RS485 a pro předávání dat na webový server a ukládání dat na síťový disk prostřednictvím LAN je napsán v jazyce C.