X0: dekadicky 012   hexadecimálně 0C   binárně 00001100        Y0: dekadicky 000   hexadecimálně 00   binárně 00000000
R0: dekadicky 012   hexadecimálně 0C   binárně 00001100        R1: dekadicky 004   hexadecimálně 04   binárně 00000100
R2: dekadicky 044   hexadecimálně 2C   binárně 00101100        R3: dekadicky 000   hexadecimálně 00   binárně 00000000
R4: dekadicky 000   hexadecimálně 00   binárně 00000000        R5: dekadicky 000   hexadecimálně 00   binárně 00000000
R6: dekadicky 000   hexadecimálně 00   binárně 00000000        R7: dekadicky 156   hexadecimálně 9C   binárně 10011100
T1: 26.24