X0: dekadicky 012   hexadecimálně 0C   binárně 00001100        Y0: dekadicky 000   hexadecimálně 00   binárně 00000000
R0: dekadicky 012   hexadecimálně 0C   binárně 00001100        R1: dekadicky 000   hexadecimálně 00   binárně 00000000
R2: dekadicky 050   hexadecimálně 32   binárně 00110010        R3: dekadicky 000   hexadecimálně 00   binárně 00000000
R4: dekadicky 000   hexadecimálně 00   binárně 00000000        R5: dekadicky 000   hexadecimálně 00   binárně 00000000
R6: dekadicky 000   hexadecimálně 00   binárně 00000000        R7: dekadicky 061   hexadecimálně 3D   binárně 00111101
T1: 15.72