Popis PLC:

PLC má 8 binárních vstupů 24VDC/typicky 10mA a 8 reléových výstupů se zatížitelností max. 230VAC/8A nebo max. 48VDC/2A.
Základem PLC je osmibitový mikrokontrolér AT89C2051, který obsluhuje čtení vstupů, zápis do výstupů a dále komunikaci s nadřízeným systémem.
Uživatelský PLC program je uložen v programové paměti mikrokontroléru a je nutné jej slinkovat se systémovou částí - zajišťuje překladač.
PLC program možné psát přímo v assembleru MCS51 a nebo v jazyce PLC, v obou případech je možné použít uživatelské definice proměnných.
K dispozici je 8 uživatelských registrů po 8 bitech, které je možné použít pro vnitřní proměnné, čítače, případně časovače.
Pro komunikaci s jiným systémem je PLC vybaven převodníkem USB/UART. Pomocí speciálního protokolu je možné číst stav vstupu (1byte),
výstupu (1byte) a osmi registrů PLC (8 x 1byte). Dále je možné do PLC zapsat data do výstupního byte a do registrů PLC.
V tomto projektu je PLC připojen k Raspberry Pi3 pomocí USB.

Stav PLC: